- ENG - ניתור כל פעולה בכל תהליך ארגוני

מערכת דיטליקס הינה מערכת הגנה מבוססת ידע, נסיון וטכנולוגיה שתמיד תהיו בטוחים שכלל התהליכים העסקיים עובדים ללא כשלים. בזמן שאתם פועלים אנחנו סורקים ומחפשים.

תשלומי ספקים

עולם תשלומי הספקים מגלם פוטנציאל גבוהה לטעויות מעילות והונאות. למרות כל הבקרות הממוכנות והידניות, חברות סובלות ממעילות וטעויות מהותיות בנושא זה. כיום, אחת המעילות הנפוצה בעולם, הינה בקשה של שינוי חן בנק מהספק עצמו, לאחר שזה עצמו נפרץ על ידי התקפות סייבר. אל תחתום על המס”ב ללא סריקת מערכת דיטליס – שלא יעלה לך ביוקר.

 

 

רכש

עולם הרכש הינו עולם תפעולי, הטומן בחובו סיכונים שונים שיכולים להשפיע על יעילותו, רווחיותו ואף על המוניטין של הארגון. 

סיכוני הרכש רבים, והמניפולציות על ההזמנות עלולים להוביל להפסדים כספיים משמעותיים ולפגיעה קשה במוניטין החברה. 

חברות ומלכ”רים שצריכות לעמוד בחוק חובת המכרזים, חשופות למניפולציות בתחום פיצולי הרכש.

מלאי

ניהול מלאי תקין חיוני להצלחת כל עסק. עם זאת, תהליכי ניהול מלאי עלולים להיות חשופים למעילות והונאות, אשר עלולות לגרום נזק כספי משמעותי, לפגוע במוניטין ולערער את האמון בתוך הארגון.

מעילות המלאי רבות ולרוב הינן פיזיות על ידי גניבה והסתרה ברישום נתונים כוזב במערכת ה ERP,  תרמיות עם ספקים ונושאים רבים אחרים.

החזרים ללקוחות

לרוב נושא זה אינו מקבל ביטוי בתהליכי הבקרה החשבונאית וגורמים מנצלים פערים בין המודלים על מנת לבצע זיכוי ללקוח ישירות בחשבונאות ללא רישום בתת ספר הלקוח שנבדק ונסקר בדוחות בקרה רבים. המערכת איתרה מעילות וטעויות עם גורמים יצירתיים מאוד. 

גביה ומחירים

תהליכי הגביה והמחירים הינם תהליכים שיש צורך לבקרה אותם באופן שוטף היות והם כר שלם של דרכים להוצאת כספים לא ליגיטיים מהארגון. הקשר בין עובד ללקוח או עובד לסוכן יוצא פיתוי גבוהה לביצוע פעולות לא כשרות.

שכר

כולנו רוצים שתלוש השכר שלנו יהיה גבוהה יותר .. אבל השאלה אם זה לגיטימי. השאלה גם האם אין אצלינו בארגון עובדי רפאים (עובדים פקטיביים).

המודלים שלנו

אלגוריתמים
0 +
מההתרעות מסווגות לבדיקה משמעותית
% 0
התרעות מדוייקות
% 0

מעוניין לקבל הצעה יעודית לעסק שלך

ניתור כל פעולה בכל תהליך ארגוני

מערכת דיטליקס הינה מערכת הגנה מבוססת ידע, נסיון וטכנולוגיה שתמיד תהיו בטוחים שכלל התהליכים העסקיים עובדים ללא כשלים. בזמן שאתם פועלים אנחנו סורקים ומחפשים.

תשלומי ספקים

עולם תשלומי הספקים מגלם פוטנציאל גבוהה לטעויות מעילות והונאות. למרות כל הבקרות הממוכנות והידניות, חברות סובלות ממעילות וטעויות מהותיות בנושא זה. כיום, אחת המעילות הנפוצה בעולם, הינה בקשה של שינוי חן בנק מהספק עצמו, לאחר שזה עצמו נפרץ על ידי התקפות סייבר. אל תחתום על המס”ב ללא סריקת מערכת דיטליס – שלא יעלה לך ביוקר.

 

 

רכש

עולם הרכש הינו עולם תפעולי, הטומן בחובו סיכונים שונים שיכולים להשפיע על יעילותו, רווחיותו ואף על המוניטין של הארגון. 

סיכוני הרכש רבים, והמניפולציות על ההזמנות עלולים להוביל להפסדים כספיים משמעותיים ולפגיעה קשה במוניטין החברה. 

חברות ומלכ”רים שצריכות לעמוד בחוק חובת המכרזים, חשופות למניפולציות בתחום פיצולי הרכש.

מלאי

ניהול מלאי תקין חיוני להצלחת כל עסק. עם זאת, תהליכי ניהול מלאי עלולים להיות חשופים למעילות והונאות, אשר עלולות לגרום נזק כספי משמעותי, לפגוע במוניטין ולערער את האמון בתוך הארגון.

מעילות המלאי רבות ולרוב הינן פיזיות על ידי גניבה והסתרה ברישום נתונים כוזב במערכת ה ERP,  תרמיות עם ספקים ונושאים רבים אחרים.

החזרים ללקוחות

לרוב נושא זה אינו מקבל ביטוי בתהליכי הבקרה החשבונאית וגורמים מנצלים פערים בין המודלים על מנת לבצע זיכוי ללקוח ישירות בחשבונאות ללא רישום בתת ספר הלקוח שנבדק ונסקר בדוחות בקרה רבים. המערכת איתרה מעילות וטעויות עם גורמים יצירתיים מאוד. 

גביה ומחירים

תהליכי הגביה והמחירים הינם תהליכים שיש צורך לבקרה אותם באופן שוטף היות והם כר שלם של דרכים להוצאת כספים לא ליגיטיים מהארגון. הקשר בין עובד ללקוח או עובד לסוכן יוצא פיתוי גבוהה לביצוע פעולות לא כשרות.

שכר

כולנו רוצים שתלוש השכר שלנו יהיה גבוהה יותר .. אבל השאלה אם זה לגיטימי. השאלה גם האם אין אצלינו בארגון עובדי רפאים (עובדים פקטיביים).

המודלים שלנו

אלגוריתמים
0 +
מההתרעות מסווגות לבדיקה משמעותית
% 0
התרעות מדוייקות
% 0

מעוניין לקבל הצעה יעודית לעסק שלך